ตัวแทนจำหน่ายแร็คหลังคา

สามารถสั่งซื้อสินค้าได้กับตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน หรือสอบถามได้ที่เบอร์ 02-360-7555

กรุงเทพและปริมณฑล

ตัวแทนจำหน่ายกรุงเทพและปริมณฑล

 1. บจก.แครี่บอยศูนย์วิจัย
  ที่อยู่ 383/1 ซ.ศูนย์วิจัย แขวงบางกระปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
  โทร. 02-3194306-10
 2. บจก.แครี่บอยมาร์เก็ตติ้ง แจ้งวัฒนะ
  ที่อยู่ 223/272-274 ม.4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
  โทร. 02-5820611, 02-5823812-3
 3. บจก.แครี่บอยมาร์เก็ตติ้ง บางใหญ่
  ที่อยู่ 18 ม.11 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
  โทร. 090-6414336 , 081-6995195
 4. แครี่บอยสุขาภิบาล 3
  ที่อยู่ 380 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
  โทร. 02-7281151-4
 5. บจก.แครี่บอยมาร์เก็ตติ้ง บางนา
  ที่อยู่  26/12 ม.7 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
  โทร. 02-7528585

ภาคกลาง

ตัวแทนจำหน่ายภาคกลาง

 1. พูนผลแอร์ แอนด์ ซาวด์
  ที่อยู่ 93/46-47 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  โทร. 081-8522984, 02-5312044
 2. พูนผลแอร์ แอนด์ ซาวด์
  ที่อยู่ 93/46-47 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  โทร. (035) 335989
 3. ห้างหุ้นส่วนสามัญ ช.ชิ้นส่วนประดับยนต์
  ที่อยู่ 286 ม.3 ถ.ชัยนาท-สุพรรณบุรี ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
  โทร. 056-405601-2
 4. หจก.เฉิมชัยแอร์ แอนด์ ซาวด์
  ที่อยู่ 1016/16-17 ถ.สิงห์บุรี-บางพาน ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
  โทร. 036-512507, 096-8909598
 5. เทคนิคออโต้คาร์
  ที่อยู่ 46/16 ม.3 หน้าร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์ฯ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง
  โทร. 035-611855, 081-8209879
 6. สุธีประดับยนต์
  ที่อยู่ 65/10-11 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี
  โทร. 036-784411, 036-784413
 7. เกียรติวัฒนาแอร์
  ที่อยู่ 591/19 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
  โทร. 036-221977, 036-222486

ภาคเหนือ

ตัวแทนจำหน่ายภาคเหนือ

 1. ชูชาติแอร์
  ที่อยู่ 105/24 ถ.ช่อแฮ่ อ.เมือง จ.แพร่
  โทร. 054-521752
 2. ธนยนต์
  ที่อยู่ 89/8-9 ถ.พหลโยธิน (A1) ม.11 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
  โทร. 053-746560
 3. ชุนศิลป์
  ที่อยู่ 217 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
  โทร. 053-105091-2
 4. สุวรรณกิจประดับยนต์
  ที่อยู่ 30/1 ถ.ข้าหลวง อ.เมือง จ.น่าน
  โทร. 054-771895
 5. หจก.แหม่มสติกเกอร์
  ที่อยู่ 54/15-16 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง
  โทร. 054-218418, 054-224418
 6. บจก.สยามนิสสันอุตรดิตถ์
  ที่อยู่ 145 ม.8 ต.ป่าเช่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
  โทร. 055-442127-31
 7. ธงชัยคาร์ออดิโอ
  ที่อยู่ 159/1 ถ.บรมอาสน์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
  โทร. 055-409764, 055-442554
 8. หจก.สิริประดับยนต์ 95
  ที่อยู่ 391/22 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
  โทร. 054-413666
 9. โอเค ออโต้
  ที่อยู่ 207/1 ม.12 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.เชียงราย
  โทร. 053-712680
 10. ไทยอินเตอร์ออดิโอ
  ที่อยู่ 68/6 ม.11 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.เชียงราย
  โทร. 053-715685
 11. หจก.เอ็ม.แอล.พี.
  ที่อยู่ 108/1-2 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง
  โทร. 054-225588
 12. ไอคิวซาวด์เซ็นเตอร์
  ที่อยู่ 231-233 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
  โทร. 054-324916
 13. เบียร์ประดับยนต์
  ที่อยู่ 82/16-21 ถ.แม่สอด-แม่ระมาด อ.แม่สอด จ.ตาก
  โทร. 055-532654
 14. เทคนิคแอร์ แอนด์ ซาวด์
  ที่อยู่ 9/12 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก
  โทร. 055-513717
 15. ฮั้วการไฟฟ้า
  ที่อยู่ 327/3-5 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
  โทร. 055-611627, 055-611637
 16. ศิลปชัย
  ที่อยู่ 130/6-7 ถ.จรดวิถีถ่อง อ.เมือง จ.สุโขทัย
  โทร. 055-611486, 055-612435
 17. L&P ออโต้สปอร์ต
  ที่อยู่ 305/6-8 ถ.พิษณุโลก-วังทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  โทร. 055-245336-40
 18. ร้านภู่ขจร
  ที่อยู่ 265/2 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
  โทร. 056-221675, 056-225412
 19. ภู่ขจรเฮีย
  ที่อยู่ 30/12 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
  โทร. 081-0362111
 20. ธวัชชัยออโต้แอร์
  ที่อยู่ 354 ถ.เจริญสุข อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
  โทร. 055-711701
 21. หจก.เค.ที.ประดับยนต์
  ที่อยู่ 339 ม.2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  โทร. 055-282852
 22. โชคนคร
  ที่อยู่ 48/3-4 ถ.สามัคคีชัย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  โทร. 056-701285, 056-702372
 23. เพชรประดับยนต์
  ที่อยู่ 93/1 ถ.สันคูเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
  โทร. 056-720387, 056-743061
 24. เค.เค.แอร์แอนด์ซาวด์
  ที่อยู่ 2/215-216 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
  โทร. 056-650882

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตัวแทนจำหน่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. รังษีซาวด์ มอเตอร์สปอร์ต
  ที่อยู่ 151 ม.1 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
  โทร. 044-299781-2, 081-3740958
 2. ชัยออโต้แอร์
  ที่อยู่ 33/17 ถ.ธานี อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
  โทร. 044-612802
 3. นัดซาวด์ออโต้แอร์
  ที่อยู่ 900/1 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
  โทร. 044-514598
 4. ยานยนต์ออโต้ซาวด์
  ที่อยู่ 383/34-36 ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
  โทร. 044-811126, 086-7714554
 5. นิรันดร์ซาวด์
  ที่อยู่  2/54-56 (ตรงข้ามศูนย์ TOYOTA) ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  โทร. 043-347808, 094-2864545
 6. หจก.วี.เอส.ซัพพลาย
  ที่อยู่  291/36-38 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
  โทร. 043-221980 043-270960
 7. แรลลี่ประดับยนต์
  ที่อยู่ 14/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  โทร. 043-222656
 8. หจก.สมภพ 3
  ที่อยู่ 75 ถ.บายพาสสงปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
  โทร. 043-812015
 9. หจก.รุ่งเรือง อะไหล่ยนต์ 2494
  ที่อยู่ 40 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
  โทร. 043-512970
 10. หจก.พี.เค.แอร์ซัพพลาย
  ที่อยู่ 510/29 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
  โทร. 080-5545655
 11. หจก.คลีนิคคาร์ประดับยนต์
  ที่อยู่ 558 ถ.ประจักษ์ (คุ้มวัดหัวกล่อง) อ.เมือง จ.หนองคาย
  โทร. 042-420291, 081-8721813
 12. เทคนิคยางยนต์
  ที่อยู่ 54/9 ถ.ชยางกูร ข. ต.มุกดาหาร อ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
  โทร. 042-612003, 086-4695935
 13. ไฮเทคคาร์แคร์
  ที่อยู่ 98 ถ.วิวิธสุรการ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
  โทร. 042-612279 081-5445144
 14. นิวราชาแอร์ แอนด์ ซาวด์
  ที่อยู่ 1725/6 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงมุม อ.เมือง จ.สกลนคร
  โทร. 042-712701
 15. โชคกิตติ ซาวน์แอร์
  ที่อยู่ 565/6-7 ม.9 ถ.นิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
  โทร. 042-771471 081-7394319
 16. แรลลี่ประดับยนต์
  ที่อยู่ 14/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  โทร. 043-222656
 17. มาวินประดับยนต์
  ที่อยู่ 101-103 ถ.โพนแก้ว อ.เมือง จ.นครพนม
  โทร. 042-512297
 18. ชัยศิลป์
  ที่อยู่ 146 ถ.ชวาลานอก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  โทร. 045-242744
 19. หจก.ฟิวเจอร์คาร์
  ที่อยู่ 231 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร
  โทร. 045-711636 086-4697220
 20. แฮปปี้คาร์ออโต้
  ที่อยู่ 146-149 ถ.อุบล ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
  โทร. 045-613141 045-611891
 21. สหมิตรประดับยนต์
  ที่อยู่ 56/2-5 ถ.มลิวรรณ ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย
  โทร. 042-861438 083-1431665

ภาคตะวันตก

ตัวแทนจำหน่ายภาคตะวันตก

 1. บริษัทสหยนต์แอร์แอนด์ซาวด์ จำกัด
  ที่อยู่ 231 ถ.ทรงพล ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม
  โทร. 034-255518-9, 034-270500-1
 2. อู่ทองแอร์ประดับยนต์
  ที่อยู่ 1643/2 ม.6 ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
  โทร. 035-097656 089-8965516
 3. แครี่บอยราชบุรี
  ที่อยู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
  โทร. 032-313041 032-313105
 4. หจก.กาญจนบุรีแอร์ แอนด์ ซาวด์
  ที่อยู่ 284/41-42 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
  โทร. 034-511277 034-513737
 5. ซาวด์เอ็นจิเนียประดับยนต์
  ที่อยู่ 139 ม.4 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
  โทร. 032-400425
 6. เบ๊เจริญกลการ
  ที่อยู่ 8/89 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  โทร. 032-512191
 7. ป้ายแดงซาวด์
  ที่อยู่ เลขที่ 1/8-9 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
  โทร. (035)526-097
 8. เบ๊เฮงหลีการช่าง
  ที่อยู่ 157/9 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง ตรงข้ามทางเข้าวัดเขากระจิว อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  โทร. (032)437696,438121
 9. รัตนไฟเบอร์
  45 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร
  โทร. (034) 469300, 469695

ภาคตะวันออก

ตัวแทนจำหน่ายภาคตะวันออก

 1. ดิเรกแอร์-ดิเรกยนต์
  ที่อยู่ 2/1-3 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี
  โทร. 038-285061-2
 2. วัฒนชัย แอร์
  ที่อยู่ 2/3 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองแดงไม้ อ.เมือง จ.ชลบุรี
  โทร. 038-275210, 038-271650
 3. เจริญกิจแอร์
  ที่อยู่ 486/14-16 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
  โทร. 038-614446, 038-616237
 4. สยามชัยแม็กซ์
  ที่อยู่ 1132/5 ม.1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
  โทร. 038-551779
 5. ซาวด์สตรีท 3
  ที่อยู่ 324 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
  โทร. 038-981337
 6. ซาวด์โปรเจค
  ที่อยู่ 187/5-8 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
  โทร. 038-515529
 7. บจ.กบินทร์บุรีแอร์การยาง
  ที่อยู่ 80 ม.17 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
  โทร. 037-480391
 8. หจก.ปราจีนแสงฟ้าบริการ
  ที่อยู่ 83 ถ.เทศบาลดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
  โทร. 037-213686-7
 9. พิชิตแอร์
  ที่อยู่ 349/9 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
  โทร. 039-523409, 095-9634295
 10. จอมเทพ เวชนิพันธ์ (ดี.ออดิโอ)
  ที่อยู่ 308/1 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
  โทร. 039-521288, 039-512303
 11. พีระแอร์แอนด์ซาวด์
  ที่อยู่ 94/3 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
  โทร. 039-328322-3
 12. จักรพงษ์ออโต้ซาวด์
  ที่อยู่ 13/40 ม.3 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
  โทร. 039-313463
 13. หจก.เจริญกิจเซลล์แอนด์เซอร์วิส
  ที่อยู่ 47/1-2 ม.7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
  โทร. 039-460423
 14. กรังด์ปรีซ์ประดับยนต์
  ที่อยู่ 43/160 ม.6 ถ.ตรีรัตน์ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
  โทร. 039-312840
 15. จ่าชายขายเต้นท์
  ที่อยู่ 22/26 ถ.กม.3 ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
  โทร. 037-230999, 081-6500891

ภาคใต้

ตัวแทนจำหน่ายภาคใต้

 1. เฉลิมศิลป์
  ที่อยู่ 10 ถ.คชเสนี 3 อ.เมือง จ.ยะลา
  โทร. 073-212650, 089-6149551
 2. หจก.เจริญสิน
  ที่อยู่ 57/76 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
  โทร. 076-421452
 3. สุราษฎร์ไฟเบอร์คาร์
  ที่อยู่ 19/9 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
  โทร. 077-220747
 4. จิ้นเห้งกระจกรถยนต์
  ที่อยู่ 12/3 ม.1 ต.บางริ้นอ.เมืองระนอง จ.ระนอง
  โทร. 077-811362
 5. กรังปรีแอร์
  ที่อยู่ 127/6 ม.9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร
  โทร. 077-574282
 6. ใจดีแอร์&ไฮไฟ
  ที่อยู่ 334-336 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อเมือง จ.ตรัง
  โทร. 075-218575
 7. หาดใหญ่ไฟเบอร์คาร์
  ที่อยู่ 491/38 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  โทร. 074-232563
 8. เอส.วี.คาร์เซอร์วิส
  ที่อยู่ 60/1 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
  โทร. 073-514890, 073-522111
 9. บางกอกประดับยนต์
  ที่อยู่ 379/1 ม.1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
  โทร. 075-412991, 093-4935624
 10. หลังสวนประดับยนต์
  ที่อยู่ 94-95 ถ.เพชรเกษม สี่แยกปากทางเข้าตลาด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
  โทร. 077-541584
 11. สยามเทคนิค
  ที่อยู่ 54/4 ม.5 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี
  โทร. 073-348745
 12. เรดิโอ ออโต้คาร์
  ที่อยู่ 180/3-4 (ใกล้ปากซอยสังขวิทย์) ถ.ห้วยยอด อ.เมือง จ.ตรัง
  โทร. 075-210584
 13. ฮกเซ้งประดับยนต์
  ที่อยู่ 121 ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง
  โทร. 074-626919
 14. บางกอกประดับยนต์ (กระบี่)
  ที่อยู่ 163 ม.11 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่
  โทร. 075-631386-7, 093-3293632
 15. ไฮ-ไฟ คาร์ออดิโอ สตูล
  ที่อยู่ 30/3 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
  โทร. 074-711037, 074-721559
 16. ชัยออโต้ซาวด์
  ที่อยู่ 55/88 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
  โทร. 076-376215
 17. กระโรมออฟโรด
  ที่อยู่ 89/76-79 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
  โทร. 075-343659
 18. หจก.อรออโต้แมกซ์
  ที่อยู่ 175/19-20 ม.4 ต.ท่าชัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
  โทร. 075-345942, 075-317997
 19. ห้องกี่ออโต้ซาวด์
  ที่อยู่ 72/1,72/9 ถ.วิชิตสงคราม แขวงตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
  โทร. 076-212598-9